top of page

Coaching

In de Engelse taal betekent het woord coach onder meer: koets, rijtuig, touringcar. Als coach zie ik mijzelf als dat voertuig. Mensen benaderen mij omdat ze vooruit willen komen, maar daar om uiteenlopende redenen niet (goed) in slagen. Samen met jou onderzoek ik waar je precies naartoe wilt, welk (coach-)doel je hebt en wat jou tegenhoudt om daar te komen. Vervolgens schets ik de weg(en) die we kunnen kiezen en wat we onderweg gaan doen om de belemmering(-en) te overwinnen. Als jij daarmee instemt, reizen we samen van A naar B. Op punt B nemen we afscheid. Het doel is bereikt. Jij stapt uit de coach(-relatie) en kunt weer op eigen kracht verder.

Tijdens die reis help ik jou om de juiste vragen aan jezelf te stellen. Ik geef je dus geen oplossingen, geen adviezen, geen antwoorden, tips of tricks. Hoe verleidelijk dat voor jou -en voor mij- ook kan lijken. Wat ik wel doe, is ‘lui’ en ‘dom’ zijn. Dat betekent dat ik me richt op het stellen van vragen die jou aan het werk te zetten, terwijl ik ondertussen ‘lui’ kan blijven. Niet omdat ik nou zo graag lui wil zijn, maar omdat ik geloof dat alleen jij de antwoorden op jouw vragen kunt vinden omdat ze in jou liggen opgesloten. Tot die plek heb ik geen toegang, want ik ben jou niet. 

 

De ruimte die ontstaat tijdens dit ‘lui’ zijn, benut ik om bewust waar te nemen wat er met jou, met mij en tussen ons gebeurt. Het helpt me daarbij om mijn hoofd zo leeg mogelijk te hebben. Waarnemen vanuit nieuwsgierigheid, zonder in te vullen of te (ver-)oordelen. Dat bedoel ik met ‘dom’ zijn.

fullsizeoutput_32bd.jpeg

Werkwijze

Intake

Tijdens een persoonlijk intakegesprek onderzoek ik (kosteloos) jouw ontwikkelvraag en je coachdoel. Wat wil je bereiken en wat houdt je tegen om daar te komen?  Op basis van dit gesprek maak ik een voorstel waarin ik de huidige (punt A) en de door jou beoogde situatie (punt B) beschrijf. Ik geef mijn visie op jouw vraag en ik beschrijf de aanpak die ik voorstel om de ontwikkelvraag te beantwoorden plus de duur en kosten van het coachtraject. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met jouw organisatie in de persoon van bijvoorbeeld jouw manager en/of een HR-contactpersoon. Klik hier om voorbeelden te lezen van ontwikkelvragen die coaches mij voorlegden.

 

Uitvoering

Onze ontmoetingen vinden plaats in mijn praktijk in Huis ter Heide. Na afloop van elke sessie stuur je mij een reflectieverslag. Daarnaast krijg je meestal een opdracht mee. Die gaat bijvoorbeeld over het uitproberen van nieuwe gedrag, het bijhouden van een logboek, het verzamelen van feedback in de omgeving, het maken van een gedicht of een tekening, het lezen van een boek of het zien van een film. Uiteraard kunnen we tussentijds ook altijd (beeld-)bellen of mailen.

 

Coachtrajecten duren maximaal vijf à zes sessies van gemiddeld twee uur. Coachvragen die meer tijd behoeven, zijn vaak beter op hun plaats bij een ander type behandelaar (bijvoorbeeld een psychotherapeut, psychiater, haptonoom).

 

Eindgesprek

Het laatste uur van onze laatste sessie is gereserveerd voor het evalueren van het totale traject. Samen spoelen we de film terug. We kijken naar de stappen die je hebt gezet, we toetsen (nogmaals) of de afgesproken doelen daadwerkelijk zijn gehaald en waar nodig maken we afspraken om inzichten en voornemens beter vast te houden in de toekomst. 

Indien jouw manager of HR-contactpersoon er prijs op stelt om door mij (altijd samen met jou!) geïnformeerd te worden over de voortgang en/of de resultaten van de coaching, maken we daar nadere afspraken over.

 

Nazorg 

Ook nadat de opdracht is afgesloten, blijf ik beschikbaar. Voor het geval je toch nog een vraag hebt. Of gewoon iets wilt delen. Daarnaast zoek ik na verloop van een half jaar altijd nog even contact om te horen hoe het met je gaat.

It’s choice, not chance, that determines your destiny.

(Jean Nidetch)

bottom of page