top of page

Training

Mijn werk bestaat voor de helft uit trainen en voor de andere helft uit coachen. Trainen doe ik meestal in opdracht van de trainingsbureaus waar ik als freelancer aan ben verbonden. Daarnaast word ik ook rechtstreeks gevraagd door bedrijven om korte, krachtige trainingen voor groepen te ontwerpen en/of uit te voeren. Het gaat dan om vraagstukken die aansluiten bij mijn expertise en waarbij de tussenkomst van een trainingsbureau geen toegevoegde waarde heeft. 

 

Thema’s waar ik veel mee werk zijn:

Hieronder lees je voorbeelden van trainingen die ik verzorg(de) rondom deze thema’s.

Coachingsvaardigheden voor leiders en professionals

Niets is leuker dan mensen opleiden in mijn eigen vak. Als trainer neem ik hier bovendien vijfentwintig jaar coachervaring mee. 

Met de opkomst van holacratische organisatiemodellen -waarbij het traditionele top-down management plaats maakt voor autoriteit verdeeld over alle medewerkers in de organisatie- groeit ook de vraag naar het ontwikkelen van coachend gedrag. Daarnaast train ik individuen en groepen die binnen de organisatie een interne coachrol krijgen. En bij groepen waarmee ik Intervisiebegeleiding doe, start ik altijd met het trainen van een aantal basis coachingsvaardigheden.

Mogelijke onderwerpen

 • Wat is coaching en wat is het niet?

 • Structureren van een coachgesprek

 • Leren ‘lui’ en ‘dom’ te zijn

 • Krachtige vragen op diepere lagen

 • Luisteren met een leeg hoofd

 • ‘The soft stuff is always harder than the hard stuff!’

 

Tijdsduur

 2 dagen à 2 dagdelen

fullsizeoutput_32be.jpeg
coachingsvaardigheden voor leiders en professionals
fullsizeoutput_32b8.jpeg

‘The soft stuff is always harder than the hard stuff!’ Dat is ook (of juist) de ontdekking van veel hoogopgeleide leiders en professionals waar ik mee werk(te). De focus tijdens hun studie en werkende leven ligt vooral op de inhoud. Tot ze het moment bereiken waarop leiden vanuit die inhoud alleen niet meer toereikend is. Ze worstelen met hun eigen emoties, met die van hun collega’s of opdrachtgevers. Ze vinden het lastig om weerstand te overwinnen of zijn bang om gevoelens bespreekbaar te maken omdat ze niet weten waar het op uitdraait of gewoonweg omdat ze niet weten hoe ze dat het beste kunnen doen. Door te trainen leer ik ze heel praktisch hoe zij hun emotionele intelligentie kunnen vergroten. Met een paar hands-on tools, inspirerende oefeningen en filmpjes en door heel veel te oefenen. Met elkaar en vaak ook met een trainingsacteur.

Mogelijke onderwerpen

 • De kracht van ‘Geweldloze Communicatie’

 • (Her-)kennen van je eigen emoties

 • Gevoelens onder woorden brengen

 • Bouwen aan je emotionele woordenboek

 • Het verband tussen gevoelens en (gebrek aan) energie

 • Emoties inzetten om te bereiken wat je wilt

 • Omgaan met weerstand en emoties van anderen

 

Tijdsduur

 2 dagen à 2 dagdelen

Ontwikkel je Emotionele Intelligentie

ontwikkelen emotionele intelligentie

Maximaliseer de kracht van je team

Steeds vaker zoeken bedrijven een teamdag met plezier èn inhoud. Een dag die behalve ‘fun’ ook iets oplevert waar medewerkers in de toekomst blijvend iets aan hebben? Ik bied dan een bijeenkomst met als doel: een boost voor je zelfinzicht èn het inzicht in het functioneren van het team. Daarbij zet ik de Birkman Methode in die jullie concrete, objectieve informatie en een gemeenschappelijke taal geeft om sneller en effectiever gedrag en de onderlinge relaties bespreekbaar te maken. Informatie die inzichtelijk maakte waar jullie kracht en de valkuilen zitten en wat er voor nodig is om het maximale uit jezelf en elkaar te halen.

 

Ook biedt zo’n bijeenkomst inzichten met behulp waarvan jullie je individuele ontwikkeldoelen en teamdoelen nauwkeuriger kunt bepalen. En het geeft ingangen en gereedschap om individueel of peer-to-peer te coachen en gecoacht te worden.

Mogelijke onderwerpen

 • Hoe werkt de Birkman Methode?

 • Wat is de oorsprong van ons gedrag?

 • Wat zijn ieders sterkten/zwakten?

 • Wat hebben we van elkaar nodig om effectief te zijn?

 • Waar krijgen we energie van?

 • Wat kunnen we doen om ineffectief gedrag te verminderen/voorkomen?

 • Wat zijn de kracht en de valkuilen in ons team?

 • Wat betekent deze informatie voor de samenwerking en ieders persoonlijke ontwikkeling?

 • Wat willen we daarover afspreken?

 

Tijdsduur

 1 dag à 2 of 3 dagdelen

DIB_03_house plants-18 kopie.jpg
maximaliseren kracht van een team

(Her-)ijken van je kompas

Mist je team richting? Is jullie stip op de horizon vaag of zelfs onzichtbaar? Is onderling onduidelijk wie waar precies van is? Werken jullie hard en kost het desondanks veel moeite om interne of externe klanten te overtuigen van jullie waarde? Lijkt het vooral op roeien tegen de stroom in en daalt de motivatie om door te zetten?

 

Misschien is het dan tijd voor deze workshop. Na afloop ligt er een heldere missie en hebben jullie de richting, de kenmerken en kwaliteiten van het team op een rij om interne en externe klanten te overtuigen. Tevens zijn de kompassen van de afzonderlijke teamleden opnieuw geijkt, waardoor ook op individueel niveau weer nieuwe energie ontstaat.

Mogelijke onderwerpen

 • "Everything starts with WHY!" (Golden Circle van Simon Sinek)

 • In kaart brengen van individuele en gezamenlijke doelen, kenmerken, waarden, kwaliteiten

 • WHY, HOW, WHAT van jullie team

 • Inzichten, voornemens en conclusies vertalen naar concrete afspraken

 

Tijdsduur

 1 dag à 2 dagdelen

focus (her-)vinden

It’s choice, not chance, that determines your destiny.

(Jean Nidetch)

bottom of page