top of page
Professionaliteit

Als je op LinkedIn de zoekterm ‘coach’ intypt, verschijnen er bijna zes miljoen hits. Iedereen -in ieder geval in Nederland- mag zich coach noemen, zonder dat je er een proeve van bekwaamheid voor hoeft af te leggen. Het is een onbeschermd beroep. Gelukkig groeit bij steeds meer bedrijven die met coaches werken èn ook bij coaches zelf de wens om het kaf van het koren te kunnen scheiden. In het verlengde van die ontwikkeling wordt er steeds vaker om certificering gevraagd. 

Ethiek
Ethiek

Sinds de start van mijn loopbaan als trainer en coach investeer ik stelselmatig in mijn professionaliteit. Dat kun je zien op mijn LinkedIn-profiel bij de opleidingen en cursussen die ik volgde. Door mij aan te sluiten bij de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) heb ik mij geconformeerd aan de Internationale Ethische Code (IEC), de Nederlandse versie van de Global Code of Ethics van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Deze biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe ik als beroepscoach omga met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. Ik heb verklaard dat ik als beroepscoach verplicht ben om te werken volgens de IEC-richtlijnen en dat ik bij klachten het klachtenreglement zal volgen.

Phoenix Opleidigen, waar ik zelf diverse opleidingen heb gevolgd, hanteert eveneens een Ethische Code. Deelnemers die bij Phoenix de driejarige opleiding en/of een vervolgopleiding hebben afgerond, kunnen deelnemer worden aan deze Ethische Code. Phoenix’ Ethische Commissie zorgt ervoor dat de Ethische Code up-to-date blijft, dat de klachtenprocedure goed functioneert en dat er een effectief functionerende klachtencommissie is. Als deelnemer aan deze Ethische Code onderschrijf ik ook deze Klachtenregeling die van de Code deel uitmaakt. Dit betekent dat mijn cliënten een onafhankelijke Klachtencommissie ter beschikking staat in het geval zij een klacht hebben over mijn functioneren.

 • LinkedIn Social Icon
Internationale Ethische Code voor Coache
Logo%252520Phoenix%252520Ethische%252520
Certificaten
Certificaten

Verder bevestigen onderstaande certificaten dat ik mijn vak en vooral de mensen die hun vertrouwen in mijn handen leggen, heel serieus neem.

Logo Phoenix 2.jpg
Logo Birkman.jpg
NOBCO EMCC2.jpg
Gedragscode

Wat betekenen bovengenoemde Ethische Codes en Certificaten voor jou in de praktijk?

 • Ik handel uitsluitend op basis van wat ik naar eigen waarden en normen kan en wil verantwoorden.

 • Ik stel mij altijd dienstverlenend op en stel mijn cliënten hierbij centraal.

 • Ik bied vertrouwelijkheid op het hoogst mogelijk niveau, omdat ik de privacy van mijn cliënten respecteer en hierdoor de vertrouwensrelatie wordt opgebouwd die noodzakelijk is om mijn werk te doen.

 • Ik zorg er voor dat er nooit vertrouwelijke informatie achterhaald kan worden via overlappende netwerken van relaties.

 • Ik bescherm altijd de identiteit van mijn cliënten. Ook in discussies met collega’s of tijdens supervisie- en/of intervisiegesprekken.

 • Ik verplicht mij tijdens mijn werk voldoende kwaliteiten en technieken in te brengen om de afgesproken resultaten te behalen.

 • Ik doe al het mogelijke om de kwaliteit van mijn werk te controleren, mijn eigen competentie te verbeteren en steeds binnen de grenzen van die competentie te werken. Ik maak regelmatig gebruik van geschikte supervisie en/of intervisie.

 • Ik investeer een belangrijk deel van mijn tijd/inkomsten in studie en verdere professionele ontwikkeling.

 • Ik blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op mijn vakgebied.

 • Ik geef eerlijk en volledig inzicht in mijn kwalificaties en beperkingen wanneer daarnaar gevraagd wordt.

 • Ik zal mijn overwicht als professional nimmer misbruiken, noch mijn kennis en kunde.

 • Ik geef op zijn hoogst vrijblijvende adviezen. Mijn cliënt heeft de vrijheid om er al dan niet gehoor aan te geven.

 • Voor doorverwijzingen ontvang ik nooit commissie.

 • Ik gedraag mij dusdanig dat het vertrouwen in mijn werk of het vertrouwen in mijn collega’s niet worden ondermijnd.

 • Ik toon respect voor de kennis en kunde van mijn collega’s.

 • Ik respecteer de culturele context en het wereldbeeld van mijn cliënten.

 • Ik heb de verantwoordelijkheid om op een respectvolle manier te werken met mijn cliënten en hen te stimuleren tot het zelfstandig maken van beslissingen binnen hun eigen geloof, normen en overtuigingen.

 • Ik ben verantwoordelijk voor het aangaan van resultaat-afspraken met mijn cliënten.

 • Ik ben verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van grenzen tussen mijzelf en mijn cliënten. Coaching is een formele, contractuele relatie en niets anders.

Gedragscode
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Druk op deze knop als je de Algemene Voorwaarden wilt lezen en downloaden.

bottom of page