voice dialogue

Voice Dialogue is een methode die ik vaak inzet in mijn werk. Het biedt inzicht in jouw innerlijke krachtenveld. De theorie die aan deze methode ten grondslag ligt, is ontwikkeld door het Californische psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone.

De theorie van Voice Dialogue –letterlijk dialoog van de stemmen- gaat er vanuit dat je als persoon niet uit één maar uit een heleboel ikken bestaat, ook wel subpersonen genoemd, die allemaal met andere ogen naar de wereld kijken. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben andere gevoelens, gedachten, behoeften, herinneringen. Het biedt veel voordelen om op deze manier naar jezelf te kijken.

Zo krijg je inzicht in je eigen gedrag en waarom dat soms ineffectief is. En je ontdekt hoe je je gedrag kunt ombuigen. Het wordt bovendien helder waarom sommige mensen je meteen aantrekken en andere juist niet. Als je niet goed functioneert in je privé-leven of in je werksituatie is er vaak sprake van een disharmonie tussen diverse kanten.

 

Met de methode van Voice Dialogue kun je de verschillende ikken een 'stem' geven en ze afzonderlijk uitnodigen hun zegje te doen. Je krijgt inzicht in welke subpersoon of subpersonen bij jou aan het woord zijn en of jouw beslissingen werkelijk vrije keuzes zijn. Soms kan het helpen ook de andere 'point of view' te ontdekken.

Als je met een 'ik' praat, lijkt het alsof het een persoon van vlees en bloed is. Een persoon met een eigen geschiedenis, eigen beweegredenen om te bereiken wat hij wil en gegronde redenen om dit te doen. Een subpersoon heeft vaak goede bedoelingen, hij wil je beschermen tegen vermeende kwetsingen van buitenaf.

Vaak ben je je niet bewust dat sommige ikken de dienst uitmaken. Je hebt namelijk het idee dat je er als het ware mee samen valt. Je zegt dan: 'Ik ben een perfectionist', in plaats van: 'ik heb een perfectionistische kant'. Je bent dan als het ware 'overgenomen' door deze stem. Het helpt om zo'n kant uit te horen en te ontdekken welke functie deze stem in je leven heeft. Om vanuit deze informatie te kijken of er nog andere visies zijn. Waarna je zelf beter keuzes kunt maken.

 

Als je meer wilt weten, kijk dan ook hier.