uitgangspunten

“Wanneer je mensen vooruit wilt krijgen, moet je weten wat hen tegenhoudt." Deze uitspraak beschouw ik als mijn voornaamste opdracht in de individuele en groepstrajecten die ik uitvoer.

 

Ik doe dat als trainer en als coach. Niet als psycholoog of therapeut. Praktisch betekent dit dat ik mij richt op jouw functioneren in het heden en de toekomst. We gaan daarbij jouw verleden niet uit de weg, maar we beschouwen het als een gegeven. Niet als een terrein om expliciet te onderzoeken. Mocht ballast uit jouw verleden bij aanvang of tijdens onze samenwerking een belemmering blijken om vooruit te komen, dan zal ik altijd adviseren (eerst) elders hulp te zoeken omdat ik niet meer wil losmaken dan ik zelf weer kan vastschroeven.

 

Daarnaast hanteer ik de volgende uitgangspunten:

 

  • ik begin met het eind voor ogen

  • ik stel jouw behoeften (en niet die van mijzelf) centraal

  • ik gebruik kennis als gereedschap, niet als doel

  • ik denk niet in goed of fout

  • ik kan een paard naar het water brengen, maar ik kan (en wil) het niet dwingen te drinken.

 

Verder:

  • ik besteed jaarlijks vijf procent van mijn omzet aan mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling.