gedragscode

 • Ik handel uitsluitend op basis van wat ik naar eigen waarden en normen kan en wil verantwoorden.

 • Ik stel mij altijd dienstverlenend op en stel mijn klanten hierbij centraal.

  Ik bied vertrouwelijkheid op het hoogst mogelijk niveau, omdat ik de privacy van mijn klanten respecteer en hierdoor de vertrouwensrelatie wordt opgebouwd die noodzakelijk is om mijn werk te doen.

 • Ik zorg er voor dat er nooit vertrouwelijke informatie achterhaald kan worden via overlappende netwerken van relaties.

 • Ik bescherm altijd de identiteit van mijn klanten. Ook in discussies met collega’s of tijdens supervisie- en/of intervisiegesprekken.

 • Ik verplicht mij tijdens mijn werk voldoende kwaliteiten en technieken in te brengen

 • om de afgesproken resultaten te behalen.

 • Ik doe al het mogelijke om de kwaliteit van mijn werk te controleren, mijn eigen competentie te verbeteren en steeds binnen de grenzen van die competentie te werken. Ik maak regelmatig gebruik van geschikte supervisie en/of intervisie.

 • Ik investeer een belangrijk deel van mijn tijd in studie en verdere professionele ontwikkeling.

 • Ik blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op mijn vakgebied.

 • Ik geeft eerlijk en volledig inzicht in mijn kwalificaties en beperkingen wanneer daarnaar gevraagd wordt.

 • Ik zal mijn overwicht als professional nimmer misbruiken, noch mijn kennis en kunde.

 • Ik geef op zijn hoogst vrijblijvende adviezen. De klant heeft de vrijheid om er al dan niet gehoor aan te geven.

 • Voor doorverwijzingen ontvang ik nooit commissie.

 • Ik gedraag mij dusdanig dat het vertrouwen in mijn werk of het vertrouwen in mijn collega’s niet wordt ondermijnd.

 • Ik toon respect voor de kennis en kunde van mijn collega’s.

 • Ik respecteer de culturele context en het wereldbeeld van mijn klanten.

 • Ik heb de verantwoordelijkheid om op een respectvolle manier te werken met mijn klanten en hen te stimuleren tot het zelfstandig maken van beslissingen binnen hun eigen geloof, normen en waarden.

 • Ik ben verantwoordelijk voor het aangaan van resultaatafspraken met mijn klanten.

 • Ik ben verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van grenzen tussen mijzelf en mijn klanten. Training en coaching zijn een formele, contractuele relatie en niets anders.