Waarvoor is de Birkman-methode te gebruiken?

In grote lijnen geven de rapportages informatie over twee terreinen: het relationele terrein en het beroepsmatige terrein. De relationele rapportages geeft informatie over hoe jij reageert op andere mensen en op jouw werkomgeving. Zo staat er informatie in over de communicatiestijl die jij hanteert in tweegesprekken en in groepen, over de wijze waarop jij aankijkt tegen structuren, hoe je kijkt naar autoriteit en persoonlijke vrijheid, hoe je omgaat met je energie, je emoties etc.

 

De gegevens worden gebaseerd op hoe jij antwoordt ten opzichte van de 350.000 mensen in de databank van Birkman. Verschillen worden zo in kaart gebracht en er worden conclusies getrokken wat deze verschillen voor jou betekenen bij het samenwerken met andere mensen. Deze rapportages geven bovendien informatie over de aanleiding voor disfunctioneel gedrag en vooral ook manieren hoe jij dit gedrag kunt voorkomen en beter hanteren.

Dit relationele gedeelte van de Birkman-methode kan groepen helpen om beter samen te werken en effectiever besluiten te nemen. Het helpt managers om inzicht te krijgen in wat mensen nodig hebben om effectief en met plezier te werken. Maar vooral verschaft het mensen een neutrale taal om hun individuele verschillen te bespreken. Zo kunnen de rapportages heel goed als basis dienen voor mensen om conflicten uit te werken en samenwerkingsrelaties te verbeteren.

 

In coachings en trainingen zet ik de Birkman-methode standaard in, want:

  • het biedt jou (en mij) snel en concreet inzicht in de informatie die nodig is om jou effectief te kunnen begeleiden

  • het geeft jou gedetailleerd zelfinzicht waardoor jij je ontwikkeldoelen heel gericht kunt bepalen

  • het is ontwikkeld als een zelfcoachingsinstrument, wat maakt dat jij er op eigen kracht mee verder kunt, ook nadat de begeleiding is gestopt

  • het maakt het mogelijk om de onderlinge relaties tussen mensen sneller en effectiever bespreekbaar te maken en inzicht te geven in de verdeling van sterkten in teams.

 

De beroepsmatige rapportages geven weer wat jij hebt geantwoord in vergelijking met de antwoorden van mensen uit een bepaald beroep. Er zijn in totaal zo'n 350 beroepen geselecteerd waarmee jij wordt vergeleken. En op basis van deze vergelijking worden voorspellingen gedaan over mogelijk succes binnen bepaalde beroepsgebieden. Deze rapportages worden vooral gebruikt in loopbaantrajecten en voor management development. Denk daarbij aan:

  • hulp bij loopbaankeuzes en -ontwikkeling

  • het ontwikkelen van functiegerichte opleidingen

  • het inrichten van management development programma's ondersteuning bij assessment en selecties

  • het ontwikkelen van maatwerk human resources systemen.

Inmiddels hebben meer dan 1,5 miljoen mensen over de hele wereld vanuit meer dan 5.000 bedrijven en organisaties de Birkman-vragenlijst ingevuld.

 

Als je meer wilt weten, kijk dan ook birkman.nl of birkman.com