omgaan met veranderen

Wie heeft mijn kaas gepikt

Spencer Johnson & Kenneth Blanchard


Veranderingen gaan snel tegenwoordig en komen vaak onverwacht. Hoe ga je daarmee om? Zie je een verandering als een uitdaging of word je erdoor verlamd?

De vier personages in ‘Wie heeft mijn kaas gepikt?’ worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen; elk reageert anders als zijn Kaas plotseling op is. Die Kaas is een metafoor voor wat we in het leven nastreven en waaraan we ons hechten: een interessante baan, een warme relatie, geld, een eigen huis, gezondheid, spiritueel evenwicht...


Help onze ijsberg smelt!

John Kotter & Holger Rathgeber


Als je ‘Wie heeft mijn kaas gepikt’ van Spencer Johnson kent, weet je hoe vermakelijk en tegelijk leerzaam een goede parabel kan zijn. Dit boek laat op levendige wijze zien hoe je als team of organisatie om kunt gaan met veranderingen en crisissituaties en zo nieuwe kansen kunt creëren. Wat ‘Wie heeft mijn kaas gepikt’ voor de verandering van het individu is, is ‘Help, onze ijsberg smelt!’ voor verandering van groepen, teams en organisaties.