omgaan met behoeften en gevoelens

Geweldloze communicatie

Marshall B. Rosenberg


Boos worden is een manier om in onze behoefte te voorzien. Hoe kun je op een andere manier overbrengen wat je wilt? Zonder jezelf of de ander tekort te doen?

Geweldloze Communicatie helpt ons stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen én te horen waar het de ander om gaat. Het is een taal van mededogen waarmee we de machtsstrijd overstijgen en bewegen naar samenwerking en vertrouwen.


Geweldloze communicatie; werkboek

Lucy Leu


Dit helder geschreven werkboek helpt je bij de bestudering van de afzonderlijke hoofdstukken uit Marshall B. Rosenbergs boek Geweldloze Communicatie: Ontwapenend en doeltreffend. Het reikt verfrissende, praktische idee aan om Geweldloze Communicatie toe te passen in je eigen leven: hoe om te gaan met boosheid, conflicten op te lossen, beter te communiceren en anderen met meer mededogen tegemoet te treden.


Gegrepen door emoties

Paul Ekman


Emoties beheersen ons leven: ze kunnen aangenaam zijn, ze kunnen ons leven in een noodsituatie redden, maar ze kunnen ons ook in problemen brengen. Emoties komen vaak zo snel en onbewust op dat we er maar weinig controle over hebben. Toch hoeven we zeker niet altijd aan onze emoties overgeleverd te zijn, zo laat Paul Ekman zien.

Gegrepen door emoties verschaft inzicht in de onderliggende processen van verdriet, woede, verrassing en vrees, afschuw en minachting en plezier. Het helpt de lezer zijn eigen en andermans emoties beter te interpreteren en zijn emotionele leven te verbeteren.


Emotionele Intelligentie

Daniel Goleman


Een hoog IQ biedt geen garantie op een gelukkig leven. Minstens even belangrijk is het EQ, het ‘emotiequotiënt’. In dit boek laat Daniel Goleman je kennismaken met het voelende deel van je brein, dat zorgt voor zelfkennis, zelfbeheersing, geestdrift en het vermogen eigen emoties te herkennen en jezelf te motiveren. Emotionele vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang voor succes in werk en relaties en voor je lichamelijk welbevinden.