mijn vak als trainer en coach

Thuiskomen in jezelf

Hal & Sidra Stone


Ontmoet je drammer, je innerlijke criticus, je beschermer/beheerser, je kwetsbare kind en alle andere leden van je innerlijke familie. Dit boek laat je met humor en veel inzicht kennismaken met je subpersoonlijkheden -je vele innerlijke ikken- en helpt je om te ontdekken waar elke ‘ik’ behoefte aan heeft en wat elke ‘ik’ je te bieden heeft, waarmee de auteurs -de uitvinders van Voice Dialogue- een bijdrage leveren aan meer begrip, meer zelfacceptatie en een meer vervullend leven voor de lezer.


De energetica van voice dialogue

Robert Stamboliev


De energetische aspecten van Voice Dialogue zijn belangrijk voor een diepgaande, blijvende transformatie die leidt tot de ontwikkeling van de persoonlijkheid en meer levensgeluk. Stamboliev legt verbanden met esoterische geneeswijzen en Tai Chi. Therapeuten, coaches, supervisoren en trainers kunnen deze principes ook in hun werk toepassen.


Handboek Transactionele Analyse

Ian Stewart


De Transactionele Analyse (TA) biedt een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie. De Transactionele Analyse heeft internationale erkenning verworven als professionele benaderingswijze voor psychotherapie, counseling, onderwijs en educatie en managementopleidingen. Ian Stewart en Vann Joines laten je in dit boek kennismaken met de grote toepassingen van de Transactionele Analyse.


Ik ben o.k., jij bent o.k.

A. Harris


In dit boek laat psychiater Thomas Harris zien hoe de mens werkelijk vrij kan worden en op volwassen wijze met zijn kinderen en zijn medemensen kan omgaan. Harris maakt begrijpelijk waarom wij handelen zoals we doen, waarom wij altijd op een bepaalde wijze reageren en wat nu eigenlijk de basis is van ons gedrag. Daarbij geeft Harris praktische aanwijzingen voor problemen in huwelijk, relatie en opvoeding, voor de groei naar volwassenheid en voor een creatief bestaan, voor vraagstukken op religieus terrein en voor conflicten in de samenleving.