management en organisatie

Weg met alle regels

Marcus Buckingham & Curt Coffman


In Weg met alle regels wordt op een overtuigende wijze aangetoond dat de beste managers niets van vaste regels moeten hebben. Ze hebben oog voor de individuele talenten van hun mensen en zorgen ervoor dat die op de juiste plaats in de organisatie benut worden.


Succesvol coachen

John Whitmore


Goed coachen is een vaardigheid die een grote mate van begrip en praktijkervaring vereist om een optimaal resultaat te bereiken. De principes van coaching worden in dit boek duidelijk uitgelegd en geïllustreerd met voorbeelden van topprestaties uit het zakenleven en de sport. Het boek volgt het GROW-model en verduidelijkt het proces en de praktijk van coaching. Het beschrijft wat coaching echt is, waar, wanneer en hoeveel het kan worden gebruikt en wie het op een goede manier kan gebruiken.


Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

Mathieu Weggeman


'Door het voortdurend stijgende opleidingsniveau krijgen we steeds meer kenniswerkers in Nederland. De vloeren van onze organisaties worden in toenemende mate bevolkt door professionals en het aantal organisaties dat kennisintensief genoemd mag worden, groeit nog steeds. In al die organisaties moet leiding gegeven worden, zeggen de managers. "Niet doen," zegt de schrijver, "professionals zijn al gemotiveerd. Ze hebben jaren gestudeerd om eindelijk te mogen gaan doen waar ze zo enthousiast over zijn. Pas op dat je dat enthousiasme niet verprutst!" Daar bedoel hij mee: faciliteer de kenniswerkers in plaats van hun werkprocessen alsmaar te plannen en te controleren. In dit boek lees je hoe je dit doet.


Intervisie bij werkproblemen

Jeroen Hendriksen


Intervisie is laagdrempelig, want het vraagt niet om deskundige begeleiders. Intervisie doet juist een beroep op ieders deskundigheid als deelnemer, beroepsbeoefenaar en adviseur. Samen de klus klaren, mits je bereid bent naar elkaar te luisteren, op elkaar in te gaan en het leiderschap wisselend op je te nemen. De intervisiegroep is in hoge mate zelfsturend en zelflerend. Als hulpmiddel bij intervisie introduceert de auteur, samen met enkele co-auteurs, een aantal voor intervisie bewerkte methoden die hun praktisch nut bewezen hebben.


Alles wat je aandacht geeft, groeit

Cora Smit


Dit ‘kleine’ boek gaat gaat over 'transparant' managen. Wat werkt er bij het gezond maken van de communicatie tussen manager en medewerker? Je krijgt niet alleen antwoord op die vraag, het is ook leidraad voor managers die de relatie met hun medewerkers willen verbeteren ten einde een beter werkklimaat te creëren. Transparant managen is daarbij het sleutelwoord.


Scenario naar LEAN

Niek Wijnands & Henk van den Boom


Voor elke organisatie is het continu verbeteren van bedrijfsprocessen een must om te overleven. Er is een enorm aanbod van methoden voorhanden om hiermee aan de slag te gaan. Hoe kiest u uit dit aanbod? De auteurs van dit boek haalden uit het aanbod de beste elementen. Elementen uit methoden zoals: Total Quality Management, Balanced Scorecard, Toyota Production System en Lean Thinking. Scenario naar Lean bevat een duidelijk stappenplan om de organisatie 'slank' te maken en te houden, zonder franje en luxe, met lage kosten. Het is geschreven voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met verbetertrajecten in de non-profitsector en in commerciële organisaties.


Management, Organisatie en Gedrag

Wim Bloemers


Dit boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de menselijke factor in organisaties. Het boek is met name van belang voor studenten hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs, studenten toegepaste psychologie en (toekomstig) managers. Met behulp van praktische voorbeelden wordt een helder overzicht gegeven van relevante gedragsaspecten binnen organisaties. Gedrag wordt daarbij beschouwd vanuit drie niveaus: microniveau, mesoniveau en macroniveau.