Maximaliseer de kracht van je team

Wil je een teamdag organiseren met plezier èn inhoud? Een dag die meer is dan uitsluitend ‘fun’ maar ook iets oplevert waar jullie jaren later nog wat aan hebben?

 

Deze teamdag is een boost voor het zelfinzicht van je medewerkers. En voor jouw inzicht in het functioneren van je team. Dankzij het inzetten van de Birkman Methode krijgen jij en je medewerkers concrete, objectieve informatie en een gemeenschappelijke taal om sneller en effectiever gedrag en de onderlinge relaties bespreekbaar te maken. Informatie die inzichtelijk maakt waar de kracht en de valkuilen zitten en wat er voor nodig is om het maximale uit je mensen te halen.

 

Verder biedt het inzichten met behulp waarvan jullie je individuele ontwikkeldoelen en teamdoelen nauwkeuriger kunnen bepalen. En het geeft gereedschap om individueel of peer-to-peer te coachen en gecoacht te worden.

 

Kijk hier voor meer informatie over het Birkman Instrument.

 

Onderwerpen

• Hoe werkt de Birkman Methode?

• Wat is de oorsprong van jullie gedrag?

• Wat zijn de ieders sterkten/zwakten?

• Wat hebben jullie van elkaar nodig om effectief te zijn?

• Waar krijgen jullie energie van?

• Wat kunnen jullie doen om ineffectief gedrag te verminderen/voorkomen?

• Wat zijn de kracht en de valkuilen in jullie team?

• Wat betekent al deze informatie voor jullie samenwerking?

• Wat willen jullie daarover afspreken?

 

Tijdsduur: 1 dag à 2 of 3 dagdelen