top of page

Intervisie

Intervisie is een vorm van collegiale consultatie. Het is een krachtige manier om te leren met en van elkaar. Tijdens vooraf geplande bijeenkomsten brengt een groep van zes tot acht professionals werkgerelateerde vragen en problemen in, die volgens een vaste structuur worden beantwoord. 

 

De kracht van intervisie zit in het vermogen van de intervisiedeelnemers om de probleeminbrenger goede open vragen te stellen, om weg te blijven van antwoorden en oplossingen en om te luisteren met een leeg hoofd. Dit zijn allemaal coachingsvaardigheden. Je zou intervisie dus kunnen zien als een soort collegiale coaching. 

 

Intervisiebijeenkomsten duren meestal een halve dag, waarin gemiddeld drie vraagstukken behandeld worden. Afhankelijk van de methode die je kiest, duurt de behandeling van één vraagstuk drie tot vijf kwartier. 

 

Ik word regelmatig gevraagd om nieuwe intervisiegroepen te leren elkaar te begeleiden. Ik start dan altijd met het in-trainen of opfrissen van de belangrijkste coachingsvaardigheden en het maken van werkafspraken zodat we een (veilige!) gezamenlijke basis hebben waar we op kunnen terugvallen. Daarna begeleid ik drie, vier intervisiebijeenkomsten verspreid over een periode van een aantal maanden. Daarbij verleg ik de leiding van de sessies steeds meer naar de groep tot het moment dat jullie het helemaal zelf kunnen.

It’s choice, not chance, that determines your destiny.

(Jean Nidetch)

bottom of page