top of page

Mijn werk bestaat uit het trainen en coachen van leiders en professionals. Ook verzorg ik intervisiebijeenkomsten. Trainen doe ik veelal in opdracht van een paar trainingsbureaus waar ik al jarenlang als freelancer aan ben verbonden. Daarnaast word ik ook rechtstreeks gevraagd door bedrijven om korte, krachtige trainingen te ontwerpen en/of uit te voeren. Het gaat dan om vraagstukken die aansluiten bij mijn expertise en waarbij de tussenkomst van een trainingsbureau geen toegevoegde waarde heeft.

 

Coachopdrachten komen vooral uit mijn eigen netwerk. Met uitzondering van THNK The School of Creative Leadership waaraan ik sinds 2014 ben verbonden als Leadership Coach en voor wie ik jaarlijks tien tot vijftien voornamelijk buitenlandse deelnemers coach van hun Executive Leadership Programma. Daarnaast ben ik ook vaste coach van de trainee-pool van TNO voor wie ik eveneens met vooral buitenlandse coachees werk.

Aanbod

Coaching

In het Engels betekent het woord coach onder meer: koets, rijtuig, autobus. Als coach zie ik mijzelf ook als dat voertuig. Mensen benaderen mij omdat ze vooruit willen komen, maar daar om uiteenlopende redenen niet (goed) in slagen.

Samen met jou onderzoek ik waar je precies naartoe wilt, welk (coach-)doel je hebt en wat jou tegenhoudt om daar te komen. Vervolgens schets ik de weg(en) die we kunnen kiezen en wat we onderweg gaan doen om de belemmering(-en) te overwinnen. Als jij daarmee instemt, reizen we samen van A naar B. Op punt B nemen we afscheid. Het doel is bereikt. Jij stapt uit de coach(-relatie) en kunt weer op eigen kracht verder.

Training

Mijn werk bestaat voor de helft uit trainen en voor de andere helft uit coachen. Trainen doe ik meestal in opdracht van de opleidingsbureaus waar ik als freelancer aan ben verbonden. Daarnaast word ik ook rechtstreeks gevraagd door bedrijven om korte, krachtige trainingen voor groepen te ontwerpen en/of uit te voeren. Het gaat dan om vraagstukken die aansluiten bij mijn expertise en waarbij de tussenkomst van een trainingsbureau geen toegevoegde waarde heeft.

Intervisie

Ik word regelmatig gevraagd om nieuwe intervisiegroepen te leren elkaar te begeleiden. Ik start dan altijd met het in-trainen of opfrissen van de belangrijkste coachingsvaardigheden en het maken van werkafspraken zodat we een (veilige!) gezamenlijke basis hebben waar we op kunnen terugvallen. Daarna begeleid ik drie, vier intervisiebijeenkomsten verspreid over een periode van een aantal maanden. Daarbij verleg ik de leiding van de sessies steeds meer naar de groep tot het moment dat jullie het helemaal zelf kunnen.

bottom of page